ZWD / USD Conversion Guide  Invert  
Zimbabwe Dollar   ZW DollarAmerican Dollar   Dollar
Z$ 1$ 0
Z$ 5$ 0
Z$ 10$ 0
Z$ 50$ 0
Z$ 100$ 0
Z$ 250$ 0
Z$ 500$ 0
Z$ 1000$ 0
Z$ 3000$ 0
Z$ 5000$ 0
Z$ 10000$ 0
$0 per ZW Dollar
Thu, 2 April, 2020
American Dollar   DollarZimbabwe Dollar   ZW Dollar
$ 1Z$ 0
$ 5Z$ 0
$ 10Z$ 0
$ 50Z$ 0
$ 100Z$ 0
$ 250Z$ 0
$ 500Z$ 0
$ 1000Z$ 0
$ 3000Z$ 0
$ 5000Z$ 0
$ 10000Z$ 0
Z$NaN per Dollar
Thu, 2 April, 2020